ข่าวสาร

ข่าวสารจากเว็บไซต์ โดยแยกออกเป็นหมวดหมู่ คุณสามารถดูข่าวสารทั้งหมดได้ที่หน้านี้

แจ้งวันหยุดทำการ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2564 (อ่าน 627 ครั้ง)
2021-04-09 15:01:15
2021-04-09 15:01:15
ประกาศแต่งตั้ง นายศรัทธานันท์ ธรรมครุฑทิพย์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (อ่าน 687 ครั้ง)
2021-04-06 16:40:32
2021-04-06 16:40:32
สหกรณ์ขอแจ้งสายรถ รับ-ส่ง  สมาชิกที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 (อ่าน 793 ครั้ง)
2021-03-02 13:30:46
2021-03-02 13:30:46
เชิญสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิ (ประเทศไทย) จำกัด ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 (อ่าน 613 ครั้ง)
2021-02-26 16:10:08
2021-02-26 16:10:08
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 (อ่าน 555 ครั้ง)
2021-02-09 13:45:33
2021-02-09 13:45:33
แจ้งประชาสัมพันธ์ ช่องทางการทำธุรกรรมการเงิน (เงินฝาก/ชำระเงินหนี้/อื่นๆ) (อ่าน 651 ครั้ง)
2021-01-06 13:00:00
2021-01-06 13:00:00
สหกรณ์ฯ จึงหยุดให้บริการสมาชิก เป็นเวลา 1 วัน (อ่าน 577 ครั้ง)
2021-01-03 20:00:00
2021-01-03 20:00:00
ประกาศปิดทำการ เนื่องวันหยุดเทศกาลปีใหม่ (อ่าน 539 ครั้ง)
2020-12-23 08:00:00
2020-12-23 08:00:00
ประกาศเปิดรับสมัครฌาปนกิจสงเคราห์รอบพิเศษ อายุไม่เกิน 60 ปี  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ สสอป  (อ่าน 699 ครั้ง)
2020-11-19 16:30:00
2020-11-19 16:30:00
แจ้งสมาชิกที่สมัครฌาปนกิจสงเคราะห์ล่วงหน้า ปี พ.ศ. 2564 ของสมาคม สสอป.และ สส.ชสอ ไว้กับสหกรณ์ฯ (อ่าน 693 ครั้ง)
2020-10-29 14:00:24
2020-10-29 14:00:24
ประกาศปิดทำการ 9 วัน ตั้งแต่ วันที่ 10 - 18 เดือน ตุลาคม 2563 (อ่าน 503 ครั้ง)
2020-10-09 14:00:12
2020-10-09 14:00:12
แจ้งสมาชิกทุกท่าน ให้ส่งแบบประเมินและสำรวจ ความพึงพอใจ กลับคืนสหกรณ์ฯ (อ่าน 576 ครั้ง)
2020-10-07 09:18:48
2020-10-07 09:18:48
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับของรางวัล !!!! ฟรี !!!! กับกิจกรรม #ออมเงินได้ง่ายนิดเดียว (อ่าน 469 ครั้ง)
2020-10-02 14:17:14
2020-10-02 14:17:14
แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์สายรถ รับ-ส่ง สมาชิกสหกรณ์ฯ สัมมนาสมาชิก 6 กันยายน 2563 (อ่าน 654 ครั้ง)
2020-09-02 12:54:04
2020-09-02 12:54:04
ขอเชิญชวนเพื่อนสมาชิกสหกรณ์เข้าร่วมอบรมสมาชิกของสหกรณ์ฯ (อ่าน 544 ครั้ง)
2020-08-17 16:28:00
2020-08-17 16:28:00
ประกาศปิดทำการ 9 วัน เนื่องจากเป็นวันหยุดประจำปี วันที่ 8 - 16 เดือนสิงหาคม 2563 (อ่าน 624 ครั้ง)
2020-08-07 13:10:20
2020-08-07 13:10:20
เพื่อป้องกันสถานะการณ์ไวรัส COVID-19 แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์สมาชิกสหกรณ์ทุกท่าน ในการให้บริการ (อ่าน 820 ครั้ง)
2020-03-23 16:03:43
2020-03-23 16:03:43
ประชาสัมพันธ์ถึงสมาชิกสหกรณ์ฯ ทุกท่าน แจ้งเพิ่มเติมแอพพลิเคชั่นไลน์ของสหรกณ์ฯ (อ่าน 564 ครั้ง)
2020-03-11 10:36:08
2020-03-11 10:36:08
แจ้งสายรถ รับ-ส่ง ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 (อ่าน 592 ครั้ง)
2020-03-02 12:27:55
2020-03-02 12:27:55
แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ สหกรณ์เปิดรับ สมัครสมาชิก รอบพิเศษ กรณีสมาชิกที่ลาออกจากสหกรณ์เกิน 2 ครั้ง (อ่าน 802 ครั้ง)
2020-02-19 10:58:59
2020-02-19 10:58:59
เรียนเชิญ สมาชิกสหกรณ์ฯ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562 (อ่าน 576 ครั้ง)
2020-02-06 14:03:51
2020-02-06 14:03:51
ข่าวสาร วารสาร แผ่นผับ ประชาสัมพันธ์ (อ่าน 582 ครั้ง)
2020-01-28 08:10:38
2020-01-28 08:10:38
สส.ชสอ. แจ้งยอดเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าประจำปี 2563 (อ่าน 760 ครั้ง)
2019-09-23 14:14:32
2019-09-23 14:14:32
โครงการสัมมนา รับฟังและเสวนา ให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการกู้และค้ำประกันกลุ่ม (อ่าน 968 ครั้ง)
2019-08-29 08:34:14
2019-08-29 08:34:14
แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนเพื่อนสมาชิกผู้กู้และผู้ค้ำประกันกลุ่มฯ เข้าร่วมโครงการสัมมนา รับฟังและเสวนา (อ่าน 1221 ครั้ง)
2019-07-22 10:48:35
2019-07-22 10:48:35
คู่มือการใช้งานระบบ สหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิ (ประเทศไทย) จำกัด (อ่าน 679 ครั้ง)
2019-07-05 16:52:18
2019-07-05 16:52:18
แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ สหกรณ์เปิดให้บริการรับเอกสารสมาชิก โรงงาน 2 (อ่าน 628 ครั้ง)
2019-05-21 12:42:24
2019-05-21 12:42:24
แจ้งสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ สสอป และ สส.ชสอ. กำหนดชำระเงินฌาปนกิจสงเคราะห์รอบผ่อนผัน (อ่าน 839 ครั้ง)
2019-03-12 11:32:25
2019-03-12 11:32:25
ข่าวประชาสัมพันธ์แจ้งสายรถ รับ-ส่ง สหกรณ์ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 (อ่าน 796 ครั้ง)
2019-03-05 15:31:52
2019-03-05 15:31:52
สสอป.เปิดรับสมัครสมาชิก สสอป.รอบพิเศษ อายุไม่เกิน 60 ปี(เกิด พ.ศ.2501) (ผู้สมัครต้องมีอายุระหว่าง 58-60 ปี) (อ่าน 782 ครั้ง)
2018-07-11 13:27:48
2018-07-11 13:27:48
แจ้งช่องทางการชำระหนี้ให้กับสมาชิกทราบเนื่องจากไม่สามารถส่งหักเงินงวดวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 (อ่าน 613 ครั้ง)
2018-02-07 09:13:59
2018-02-07 09:13:59

loading